Her Türlü Açık Tezgahaltı Arıtma Cihazına uygun sediment filtredir.

5 micron geçirgenliğe sahip olan filtre su içindeki toru partikul gibi kirlilikleri tutar.

Zamanla kirlenen bu filtre belirli aralıklar (kullanıma göre 4-12 ay) ile değiştirilmelidir. Filtrenin alt ve üst bölümünde bulunan Plastik aparat (endkap) yardımı ile takılan contalar yardımı ile rıtılmamış su filtreden geçemez.

Bu Filtre kaçakları tamamen önlemektedir.