20″ housingler için uygundur. Filtrenin içerisinde Granül (toz parçaçıklı) olarak Aktif karbon bulunmaktadır.

GAC aktif karbon filtre sudaki koku, renk , tad giderimini sağlar.

İçerisinde yoğun karbon bulunduğu için CTO karbonlara göre daha fazla klor ve klor bileşiklerinin giderimini sağlar

Reverse Osmos sistemlerini vazgeçilmez ön filtresidir. Genelde 2. aşama olarak kullanılır. Reverse osmos sisteminin kalbi olan mebranların ömrü üzerinde en fazla etkisi olan filtredir.