Bu rotorlar dikenliklerin, çalılıkların ve çiçeklerin sulamasında kullanılırlar.