BMS ve Waterbox cihazlarına uyumludur.

Tezgahüstü Reverse Osmos Cihazlarında kullanılan musluktur.