• 60×45 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• Aquameter ORP
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6×8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
• ORP elektrodu (E model)

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
104111000000140 SISTEM AQUAMETER ORP Redox Kontrol Sistemi