• 50×75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon CON
• Pislik tutucu filtreli elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış ve numune alma vanası , Kalibrasyon rafı
• İletkenlik elektrodu

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101100100140000 SISTEM OMNICON CON Kontrol Sistemi OmniCon CON