• 50×75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon ORP
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6×8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
• ORP elektrodu

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101101000140000 SiSTEM OMNiCON ORP Kontrol Sistemi OmniCon ORP