+ 90 553 753 4875
Pamukkale, Denizli

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Ürün Ayrıntıları

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri Suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla 50 – 600 kişiye göre tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Belirli nüfuslara göre standart hale getirilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ile işletme kabininden oluşmaktadır.

Atıksular, tesisin ve atık su kanalının konumuna göre cazibe veya terfi ve havalandırma ünitesine alınır, burada içerdiği organik maddeler aerobik bakteriler tarafından karbondioksit ve suya dönüştürülür. Aerobik şartların sağlanması amacıyla ortama blower ve difüzörler yardımıyla hava verilir. Havalandırma ünitesinde organik kirliliği gidermiş olan atık su, bakteri yumakları ile birlikte çöktürme ünitesine geçer. Burada bakteri yumaklarının çökelmesi sağlanarak katı ve sıvı birbirinden ayrılır. Çöktürme ünitesinden alınan arıtılmış su, alıcı ortama verilmeden önce klorlanarak dezenfekte edilir.

İstenildiği takdirde arıtılan su filtrasyondan geçirilerek bahçe sulanmasında kullanılabilir. Havalandırma havuzunda arıtmayı sağlayan bakteri miktarını sabit tutmak amacıyla çöktürme havuzu tabanındaki bakteri yumakları (aktif çamur) air-lift sistemi ile havalandırma ünitesine geri devrettirilir. Fazla çamur ise çamur stabilizasyon ünitesine alınır. Bu ünitede çamura hava verilir ve septik hale geçmesi engellenerek stabilize edilmesi sağlanır. Yılda birkaç kez çamur stabilizasyon ünitesinden fazla çamur vidanjör ile çekilerek uzaklaştırılır.

 

Ayrıntılı döküman için tıklayınız.

 

Standart Özellikler

İşletme ve bakım kolaylığı
Düşük enerji tüketimi
Fazla yer kaplamayan boyutlar
Gömülü veya zemin üstü uygulanabilirlik
Korozyona karşı dayanıklılık
Nakli montaj kolaylılığı
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Standardına uygun kalitede çıkış suyu istenildiği taktirde çıkış suyunun sulama amaçlı kullanımı.

 

MODELLERNÜFUSKAPASİTEBOIBOYUTLAR
 m³/günKg./günYükseklikYükseklikYükseklik
HydroSafe 50501033,001,663,66
HydroSafe 1001002063,002,164,16
HydroSafe 20020040123,002,164,66
HydroSafe 40040080243,002,167,66
HydroSafe 500500100303,002,169,16
HydroSafe 700700140423,002,8013,50
HydroSafe 10001000200603,002,8013,50