Merkezi kontrol cihazından çeşitli alanlardaki sulama sistemleri şu fonksiyonlar için programlanabilir: sulama yapılacak günler, sulama süreleri, döngülü sulama çizelgesi, birleştirilmiş çizelgeler, sensör fonksiyonları, Sulama + Bekleme™ çizelgeleri, v.b.

Esnek sulama programına ilave olarak, (atletik alan aydınlatması gibi) aydınlatma sistemlerinin, güvenlik kapılarının, çeşmelerin, pompaların, sensörlerin veya diğer sistemlerin işletimi de bir merkezi noktadan yönetilebilir.

Hava kaynakları, günlük ET değerlerini hesaplamak ve istasyon sulama sürelerini sadece kullanılan suyu telafi edecek şekilde otomatik olarak ayarlamak suretiyle Maxicom² tarafından izlenebilir.