• 50×75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon Hidrojen Peroksit
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6×8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon rafı
• 0-500 ppm ion selective hidrojen peroksit elektrodu

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101100060120000 SİSTEM OMNICON HİDROJEN PEROKSİT Ölçüm ve Kontrol Sistemi Hidrojen Peroksit