BMS ve Waterbox cihazlarına uyumludur.

Tezgahüstü Reverse Osmos Cihazlarında suyun musukdan alınması aşamsında kullanılır.